Postní almužna 2015 - výtěžek

I letos jsme měli možnost zapojit se do akce Postní almužny, která se již tradičně uskutečňuje v postní době.

Pokladničky nám v průběhu půstu připomínaly, že Pánu se líbí spíše malé skutky milosrdenství než velké (a často nedostižné) činy („Jděte a naučte se, co znamená: Milosrdenství chci a ne oběť.“ Mt 9,13). Odkládali jsme tedy finanční částky z odřeknutého luxusu, který si normálně dopřáváme, a mohli jsme tak společně přispět na pomoc potřebným, kteří žijí v naší blízkosti.

Všem, kteří přijali tuto 40denní výzvu, patří obrovský dík, neboť celkem se vybralo 57 503 korun, což je o 20 521 korun více než v loňském roce! Kéž je nám tato skutečnost povzbuzením, že dobrá vůle a snaha pomoci i pracovat sám na sobě mezi lidmi stále existuje a že naše křesťanství je živé, že nejsme lhostejní k nouzi, která je kolem nás (často velmi dobře utajená).

Výsledná částka bude použita pro rodiny v nouzi ve spolupráci s kněžími jednotlivých farností našeho děkanátu. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili, upřímně děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání.

Přehled výsledků za jednotlivé farnosti najdete zde.

Podpořte nás
 

Duchovní slůvko

Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Gal 5,22-23

Ježíš slíbil, že nám pošle Ducha Utěšitele. Že nás nenechá samotné. A Ježíš své sliby plní. Jenže Duch si vane, kam chce, těžko se ovlivňuje nebo přesvědčuje. Jak teda poznám, že i na mě Ježíš naplnil svůj příslib? Podle toho, že nesu ovoce. Dobrá zpráva pro ty, co jste se zděsili, protože se vám zdá, že nic z výše uvedeného ve vašem životě není:

Ovoce se nesklízí hned. Strom musí vyrůst, vykvést, ovoce musí dozrát. Všichni potřebujeme čas k růstu.

Ovoce musí mít na čem vyrůst. Potřebujeme mít pevné kořeny, silný kmen a větve. Jen silný a zdravý strom může přinášet dobré a zdravé ovoce.

Nejsme ředkvičky, které sklidíme už dva měsíce po výsevu. Ježíš nás přirovnává k vinné révě – a ta rodí až po několika letech tvrdé práce.

Ne každý strom nese všechno ovoce – jabloň rodí jen jabka, ne hrušky a třešně k tomu. Takže nezoufej, pokud dokážeš být laskavý, ale trpělivost ti není vlastní. I tak jsi dobrý strom.

Stromy a keře jsou krásné, i když zatím jen kvetou. I tak pohled na ně pohladí duši a vlije naději. Neboj se, tvůj čas přijde.

 
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání