Služby pastoračního asistenta

9.května 82, 750 02 Přerov

Tel: 731 914 944
email: emilie.smidova@prerov.charita.cz

Mgr. Emílie Šmídová

Charita je organizace zřizovaná katolickou církví. Jejím úkolem je skrze pomoc bližnímu naplňovat Kristovu výzvu k nezištné lásce. Touto pomocí se však nemyslí jen tělesná stránka člověka. Péče o potřebné má být komplexní a zahrnuje jak tělesnou, tak i duševní a duchovní stránku. Člověk je složen z těchto tří složek, a pokud jednu z nich budeme ignorovat, naše lidství zakrní. Pokud však máme při péči na mysli všechny tři rozměry, může i starý a nemocný člověk rozvinout plnost svého lidství. Úkolem charity je poskytovat prostor, ve kterém se mohou rozvíjet všechny tyto složky, a to bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, vzdělání či situaci, ve které se člověk nachází.

Tímto postojem má být prostoupena celá Charita, zvláštním způsobem nad ní však bdí pastorační asistent. Jeho úkolem je naplňování tohoto cíle skrze konkrétní činnosti, kterým se Charita věnuje a ve kterých může tento postoj dále rozvíjet.

V rámci služby pastoračního asistenta Oblastní charita Přerov nabízí:

 •  Návštěvu klientů charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby (povídání, procházka, společná modlitba, zprostředkování kněze apod.)
 •  Možnost duchovního i „obyčejného“ rozhovoru pro pracovníky i klienty Charity
 •  Pravidelné Modlitby za Charitu
 •  Přednášky na duchovní i jiná témata
 •  Návštěva farností a propagace Charity
 •  Náboženství v Romském komunitním centru
 •  Koordinování sbírek (potravinová, materiální, Tříkrálová sbírka, Postní almužna)
 •  Propojování Charity s farnostmi děkanátu – Klub přátel Charity

Přehled setkání Modlitby s charitou - modlitby 2017 plakát.pdf

Přehled mší v děkanátu Přerov - Rozpis bohoslužeb v děkanátu Přerov.pdf

Klub přátel Charity

Toto neformální společenství má za úkol více propojit Charitu s jednotlivými farnostmi našeho děkanátu. Na počátku 90. let vzešla organizace Charity právě z nadšení členů farností, kteří se s radostí pustili do služby bližnímu. Postupem času se služby Charity profesionalizovaly, nicméně propojení s farnostmi zůstává a mělo by se dále rozvíjet. Charita potřebuje podporu farníků (materiální i duchovní) a na oplátku vytváří Charita pro farníky prostor, kde lze konkrétně žít svou lásku k bližnímu, a poskytuje tak možnost nezištně pomáhat.

Toto spojení Charity a farností má zaštítit Klub přátel Charity. Zájemci se mohou hlásit u pastoračního asistenta Charity a vybrat si způsob, kterým chtějí přispívat:

 • Modlitbou – společnou i soukromou
 • Finančním či věcným darem (příp. sháněním sponzorů)
 • Dobrovolnickou činností – krátkodobou nebo dlouhodobou

Člen se vybraným způsobem zapojí do pomoci Charity a má-li zájem, může se s ostatními členy pravidelně setkávat v rámci Modliteb za Charitu, které probíhají každou poslední středu v měsíci v kapli na faře v Přerově (po modlitbě je možnost společného posezení a sdílení, případně se lze setkávat v jednotlivých obcích, které jsou pro členy dostupnější). Setkávání však nejsou povinná. Charita pravidelně členy Klubu informuje o novinkách, dění a aktivitách v Charitě.

Vzájemně se tak budeme podporovat a motivovat na cestě pomoci druhým, která by měla být součástí života každého člověka.

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání