Základní kurz Bazální stimulace

Pracovníci Charitní pečovatelské služby a Domácí zdravotní péče Oblastní charity Přerov se ve dnech 10. 2. a 10. 3. zúčastnili základního kurzu Bazální stimulace.

Jedná se o speciálněpedagogicko – ošetřovatelský přístup, který mohou pracovníci využít zejména v práci s geriatrickými klienty, seniory s demencí, klienty dlouhodobě upoutanými na lůžko, klienty neklidnými, dezorientovanými a umírajícími. Základní prvky konceptu Bazální stimulace jsou vnímání, pohyb a komunikace.

První den se pracovníci seznámili s důležitostí doteků v životě člověka a tzv. iniciálním dotekem, který je významný při práci s jedincem se změnou vnímání a hybnosti. Komunikace tvoří neoddělitelnou součást práce a je nezbytné zvolit správný komunikační kanál. Na konci prvního dne mohli pracovníci pocítit vliv teoretických zásad Bazální stimulace na sobě samotných a vyzkoušet si rozdíl v přístupu. Jednotlivé prvky konceptu se cíleně zapojují do péče o klienta na základě individuálních plánů sestavených dle autobiografické anamnézy daného klienta a jeho tělesného a mentálního stavu. Dokumentace o klientovi má tedy nezastupitelný význam.

Druhý den kurzu byl prakticky zaměřený a každý pracovník si jednotlivou techniku osvojil, aby ji mohl správně provádět na klientovi, a taky pocítil její účinek sám na sobě, protože byl druhému figurantem. Pracovníci zvládli somatickou, vestibulární a vibrační stimulaci. V rámci somatické stimulace se naučili aplikovat Zklidňující somatickou stimulaci, Povzbuzující somatickou stimulaci, Neurofyziologickou somatickou stimulaci, Masáž stimulující dýchání, Kontaktní dýchání a Kontaktní dýchání s vibrací. Druhý den kurzu byl zakončen polohováním – technika mumie, hnízda a mikropolohování.

Pracovníci celý kurz hodnotili velmi kladně a těší se, jak začnou nové dovednosti aplikovat do praxe. Velké díky patří lektorce, která celý kurz velmi lidsky a příjemně provázela a sama techniku Bazální stimulace praktikuje ve své profesi úspěšně již několik let. Účelem celé vzdělávací aktivity bylo zvýšení kvality péče v Oblastní charitě Přerov, ke které v nejbližších dnech dojde.

 

Mgr. Jana Škařupová, Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Přerov

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání