Cesta pohádkovou říší v Pavlovicích 2017

Cesta pohádkovou říší v Pavlovicích 2017

Dne 27. 8. 2017 se 7 uživatelských rodin služby zúčastnilo Cesty pohádkovou říší v Pavlovicích u Přerova. Akce byla určena pro rodiny s dětmi a pořádalo ji Centrum pro rodinu ráj, o. s.. Vstupné na akci bylo zdarma, naše zařízení hradilo pouze dopravu pro uživatele.

Úkolem rodičů a jejich dětí bylo společnými silami splnit 12 soutěžních úkolů, které se všechny vztahovaly k pohádkové říši. Děti tak plnily úkoly, které jim zadávaly postavy z Večerníčků. V rámci soutěžních úkolů si děti vyzkoušely plavbu lodí, střelbu ze vzduchové pušky aj. Odměnou pro malé soutěžící byla nejen možnost si vyzkoušet soutěžní aktivity, ale též se za odměnu projet na poníkovi, zaskákat si na nafukovacím hradě aj.

O akci byli rodiče informováni v rámci terénní činnosti skrze letáčky, na kterých byly uvedeny základní údaje. Sraz s rodinami byl v den konání akce u vlakového nádraží ve 13.20 hod. a následně jsme se společně přesunuli na autobusové nádraží, odkud jsme se dopravili do Pavlovic.

Cílem bylo ukázat rodičům, jakým způsobem mohou smysluplně trávit volný čas se svými dětmi a díky akci děti poznaly nejen nové věci, ale současně rozvíjely i své schopnosti a fantazii. Rodiče i děti byli ze soutěží a doprovodných atrakcí velmi nadšeni a rádi by seakce účastnili i příští rok.

 

V Přerově dne 28. 8. 2017                                                                       Mgr. Lenka Klíčová

IMG_1073IMG_0729

Podpořte nás
 

Duchovní slůvko

Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Gal 5,22-23

Ježíš slíbil, že nám pošle Ducha Utěšitele. Že nás nenechá samotné. A Ježíš své sliby plní. Jenže Duch si vane, kam chce, těžko se ovlivňuje nebo přesvědčuje. Jak teda poznám, že i na mě Ježíš naplnil svůj příslib? Podle toho, že nesu ovoce. Dobrá zpráva pro ty, co jste se zděsili, protože se vám zdá, že nic z výše uvedeného ve vašem životě není:

Ovoce se nesklízí hned. Strom musí vyrůst, vykvést, ovoce musí dozrát. Všichni potřebujeme čas k růstu.

Ovoce musí mít na čem vyrůst. Potřebujeme mít pevné kořeny, silný kmen a větve. Jen silný a zdravý strom může přinášet dobré a zdravé ovoce.

Nejsme ředkvičky, které sklidíme už dva měsíce po výsevu. Ježíš nás přirovnává k vinné révě – a ta rodí až po několika letech tvrdé práce.

Ne každý strom nese všechno ovoce – jabloň rodí jen jabka, ne hrušky a třešně k tomu. Takže nezoufej, pokud dokážeš být laskavý, ale trpělivost ti není vlastní. I tak jsi dobrý strom.

Stromy a keře jsou krásné, i když zatím jen kvetou. I tak pohled na ně pohladí duši a vlije naději. Neboj se, tvůj čas přijde.

 
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání