Domácí hospicová péče


  • Tel.: 581 216 006
 

Cílové skupiny: osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Fakultativní služby: NE

Co je Domácí hospicová péče?

Je to odborná komplexní péče o nemocného v konečném stádiu onemocnění, kdy léčba již není účinná. Nabízí podporu rodinám, které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít důstojně v domácím prostředí. Péče je poskytována s respektem k potřebám nemocného a jeho blízkým.

Cílem Domácí hospicové péče je:

Splnit mnoha lidem jejich přání – strávit poslední chvíle života mezi svými blízkými. Chceme poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi a osamocením. Usilujeme o zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí služby je i podpora a pomoc rodině a blízkým.

Tým Domácí hospicové péče:

zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovnice, duchovní, pastorační asistent. Na požádání zprostředkujeme kontakt i s psychologem.

Domácí hospicová péče nabízí své služby za předpokladu aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného. Jenom praktický lékař má možnost ordinovat poskytování zdravotní péče v domácím prostředí pacienta, a to jak péči zdravotních sester, tak péči lékaře specialisty v paliativní medicíně. Lékař specialista konzultuje změny zdravotního stavu nemocného se zdravotní sestrou domácí hospicové péče.

Zdravotní sestry zajišťují domácí zdravotní službu na základě indikace lékaře nemocného a lékaře specialisty pro paliativní medicínu a léčbu bolesti. Sestry aplikují léky, infuzní terapii, pečují o rány, monitorují bolest, zaučují rodinu v péči o nemocného. Dostupnost péče zdravotních sester je 24 hodin denně. Péče zdravotních sester je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Pečovatelky zajišťují pomoc při péči o blízkého v rodině. Pomáhají například s hygienou, poskytováním stravy, nebo její přípravou, oblékáním, přesuny z vozíku a na vozík. Můžou pomoci s provozem domácnosti (s úklidem, nákupy apod.) Péče pečovatelské služby je hrazena samostatně, a to dle ceníku služeb Charitní pečovatelské služby. Ceny za poskytnutou službu jsou pouze částečnou úhradou skutečných nákladů.

Sociální pracovník poskytuje sociální poradenství a doprovází nemocného, rodinu a jeho blízké ve vzniklé  životní situaci. Je-li to aktuální, pomáhá vyřídit příspěvek na péči a další potřebné záležitosti. Péči poskytuje dle potřeby a dohody.

Duchovní nebo pastorační asistent přichází do domácností na  přání nemocného či rodiny. Pastorační asistent nabízí možnost rozhovoru na duchovní i běžná témata, společnou modlitbu, čtení z Písma či podporu v duchovní oblasti.

Rodina i nemocný, mají vždy možnost využít služeb celého komplexního týmu domácí hospicové péče dle individuálních potřeb nemocného a rodiny.  

Podmínky pro přijetí nemocného:

  • Nemocný trpící nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu nemoci, kdy byly vyčerpány všechny možnosti léčby vedoucí k uzdravení.
    • Aktivní spolupráce s praktickým lékařem nemocného.
    • V rodině je alespoň jedna osoba připravená převzít odpovědnost za každodenní péči o nemocného.
    • Nemocný nebo jeho zákonný zástupce rozumí možnostem i limitům domácí paliativní péče a souhlasí s jejími principy.

Organizace:


Seznam lidí:

Lenka Sekalová - vedoucí služby
Podpořte nás
 

Duchovní slůvko

Ovocem Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Gal 5,22-23

Ježíš slíbil, že nám pošle Ducha Utěšitele. Že nás nenechá samotné. A Ježíš své sliby plní. Jenže Duch si vane, kam chce, těžko se ovlivňuje nebo přesvědčuje. Jak teda poznám, že i na mě Ježíš naplnil svůj příslib? Podle toho, že nesu ovoce. Dobrá zpráva pro ty, co jste se zděsili, protože se vám zdá, že nic z výše uvedeného ve vašem životě není:

Ovoce se nesklízí hned. Strom musí vyrůst, vykvést, ovoce musí dozrát. Všichni potřebujeme čas k růstu.

Ovoce musí mít na čem vyrůst. Potřebujeme mít pevné kořeny, silný kmen a větve. Jen silný a zdravý strom může přinášet dobré a zdravé ovoce.

Nejsme ředkvičky, které sklidíme už dva měsíce po výsevu. Ježíš nás přirovnává k vinné révě – a ta rodí až po několika letech tvrdé práce.

Ne každý strom nese všechno ovoce – jabloň rodí jen jabka, ne hrušky a třešně k tomu. Takže nezoufej, pokud dokážeš být laskavý, ale trpělivost ti není vlastní. I tak jsi dobrý strom.

Stromy a keře jsou krásné, i když zatím jen kvetou. I tak pohled na ně pohladí duši a vlije naději. Neboj se, tvůj čas přijde.

 
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání