Charitní pečovatelská služba přijme pracovníka v sociálních službách na HPP. Nástup od srpna 2016. Více informací v rubrice práce.

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Škařupová (777 729 512)

Hledáme nového pracovníka

Romské komunitní centrum přijme sociálního pracovníka na kumulovanou pracovní pozici (0,5 úvazku v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi a 0,5 úvazku v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež).

Charita pro Ukrajinu

Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod.

Sbírkové konto:

sbírkový účet 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104

Kde se můžete zapojit v Přerově: více zde

Výsledky TKS 2014

Přinášíme Vám výsledky Tříkrálové sbírky 2014 v Přerově a okolních obcích. Je rozpečetěno všech 163 kasiček tj. 38 obcí. Částka nyní činí 724.232,- Kč.
Všem děkujeme.

 

Výsledky TKS 2014.

Žehnání koledníků s biskupem v Přerově

Žehnání koledníků s biskupem v Přerově

Setkání koledníků s o. biskupem Josefem Hrdličkou
V pondělí 30.12.2013 se do Přerova sjelo na 250 koledníků ze severní části olomoucké arcidiecéze.

Setkání tříkrálových koledníků s otcem biskupem Josefem Hrdličkou

   V pondělí 30.12.2013 se tříkráloví koledníci setkají s otcem biskupem Josefem Hrdličkou na mši sv., která se koná v 10.00 hod. v kostele sv. Vavřince v Přerově, na které jim otec biskup udělí požehnání k následující tříkrálové sbírce 2014.
   Odpoledne je pro koledníky také připraven koncert Pavla Nováka ml., který se koná ve 12.30 hod. v klubu Teplo na Horním náměstí.

Tříkrálová sbírka se blíží

V Přerově se bude konat Tříkrálová sbírka v neděli 5.1.2014 v Předmostí i v Přerově. Setkání koledníků bude v 8.30 hod. na faře v Předmostí a v 8.45 hod. na faře v Přerově. V pondělí 6.1.2014 vyjdou do ulic Přerova převážně skupinky studentů ze SOU a SOŠ Šířava a SZŠ Přerov, kteří se již po několikáté zapojili do koledování v Přerově.

Podpořte nás
 

Dluhové poradenství

Nabízíme dluhové poradenství osobám, které své dluhy nejsou schopny již pravidelně splácet.

 

Pomáháme s:

- řešením dluhů a exekucí

- sepsáním návrhu na povolení oddlužení a žádostí např. o splátkový kalendář, o zastavení exekucí z důvodu nemajetnosti, odporu proti platebnímu rozkazu

- zprostředkováním kontaktu a komunikaci s věřiteli, exekutory, insolvenčními správci, soudy i dalšími úřady a institucemi

 

Poskytujeme kvalifikovanou pomoc bezplatně, diskrétně, nestranně.

Volejte: 581 209 298

 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky

 

 
 

Pokud u nás nyní nenaleznete požadované volné místo, můžete se zaevidovat do řad zájemců. V případě potřeby Vás budeme moci kontaktovat.

 

Dotazník pro pozici:

- všeobecná zdravotní sestra - FORMULÁŘ

Evidence zájemců o zaměstnání